Klachten

Klachtenbehandeling

Belton Company streeft er naar een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren ten aanzien van haar producten en/of diensten. Mocht je onverhoopt toch klachten hebben, dan kan je deze bij voorkeur per e-mail of per post dan wel telefonisch richten aan:

 

Klantenservice Belton Company
Postbus 30
5306 ZG BRAKEL
T. 06-40706548 (maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur CET)
E-mail: klantservice@beltoncompany.nl

 

Mocht je een klacht hebben over een geleverd artikel of onze dienstverlening, dan verzoeken wij je om zo spoedig mogelijk na ontdekking van het gebrek contact op te nemen met Belton Company (zie hierboven).

Een bij Belton Company ingediende klacht wordt binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst door ons beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd nodig heeft antwoorden wij binnen de termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Belton Company heeft een interne klachtencommissie die de doelstelling heeft eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen.

Bent je niet tevreden met de afhandeling van je klacht? Dan kan je deze voorleggen aan het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).